Menu

Cytat


Dla chcącego nie ma nic trudnego. Erazm z Rotterdamu
Gdy podchodzi się do drzwi, otwierają się automatycznie; gdy podchodzi się do człowieka, zamyka się automatycznie. Per Halvorsen
Ex animo - z serca; szczerze.
Daruj minutom, dniom, godzinom - miną... Jan Sztaudynger
Gdy dziecko upada, Bóg ręce podkłada. Przysłowie polskie